ביצוע: האיכות קובעת את התוצאה

בשלב הביצוע, ההקפדה על סדר שלבי העבודה היא קריטית – כמו גם העמידה בלוחות הזמנים והשמירה על איכות גבוהה בביצוע. סדר שלבי העבודה ולוחות הזמנים נקבעים בהתאם למהות הפרויקט.

עבודות שיפוצים, למשל, נחלקות לכמה סוגים:

• שיפוץ קוסמטי – שיפוץ שמטרתו לשפר את מראה הנכס המשופץ כך שייראה אסתטי ומתפקד. לרוב, שיפוץ כזה יכלול עבודות צבע לחידוש המראה, תיקוני קירות, דלתות, אינסטלציה וכדומה.

• שיפוץ כללי – זהו שינוי משמעותי ומקיף יותר במראה או ברמת התפקוד של הנכס, ולרוב הוא כולל חידוש של הרצפה, הקרמיקה, האינסטלציה והחשמל.

• שיפוץ יסודי – כאן אנו משנים לחלוטין את הנכס, כמו למשל שינוי בסידור החדרים ובמספרם, ואף שינוי הייעוד, כמו למשל המרת בית עסק לדירה וכדומה.